เมื่อเห็นคนเดินผ่าน ดินสอจะทักทายต้อนรับหรือ พยายามเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าชมสินค้า ดินสอสามารถพูดได้หลายภาษา

ในการพบครั้งแรกดินสอสามารถขอให้ลูกค้า ลงทะเบียนโดยถ่ายรูปหน้าลูกค้าเก็บไว้เพื่อทักทาย ในครั้งถัดไปที่พบกัน

เพิ่มเติมได้ว่าให้จำว่าเป็นลูกค้า VIP หรือ เคยซื้ออะไร เพื่อทักทายอย่างเหมาะสม

เมื่อดินสอเห็นลูกค้าเข้าร้านสามารถแจ้ง พนักงานโดย

• ส่งเสียงว่ามีลูกค้าเข้าร้าน

• ส่ง Notification ไปยัง Mobile Application ของพนักงาน

หรือพาไปจุดบริการต่างๆ ในระยะใกล้ๆ

ปรับหน้าเมนูและ Theme สีได้ตามที่ต้องการ

ไหว้ตามมารยาทของไทยหรือจะขอจับมือแบบ ตะวันตก หรือ จะโค้งคำนับแบบญี่ปุ่น

อาทิ

• สวัสดี

• ทำอะไรได้บ้าง

• เรียกพนักงาน

• น่ารักจัง

• บ๊าย บาย

 

เพื่อพูดคุยจากทางไกล มายังลูกค้าได้โดยทำบนระบบของดินสอ

Copyright © 2020 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2020 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.