เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจไม่ถนัดการใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุมีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดในชีวิตประจำวัน
บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง
แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ
ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่าน สามารถติดต่อหากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม
บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์

Copyright © 2020 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.

เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจไม่ถนัดการใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุมีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดในชีวิตประจำวัน บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่าน สามารถติดต่อหากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์
เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจไม่ถนัดการใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุมีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดในชีวิตประจำวัน บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่าน สามารถติดต่อหากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์
เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจไม่ถนัดการใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุมีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่ อาจเกิดในชีวิตประจำวัน บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่าน สามารถติดต่อหากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์
เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจ
ไม่ถนัด การใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุ
มีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยง อาจเกิดในชีวิตประจำวัน บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่านสามารถติดต่อ หากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อ
ฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอ ชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน
จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อ ใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์
เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจ
ไม่ถนัด การใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุ
มีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยง อาจเกิดในชีวิตประจำวัน บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่านสามารถติดต่อ หากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อ
ฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอ ชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน
จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อ ใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์
เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจ
ไม่ถนัด การใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุ
มีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยง อาจเกิดในชีวิตประจำวัน บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่านสามารถติดต่อ หากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อ
ฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอ ชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน
จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อ ใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์
เพื่อความสะดวกของท่านที่อาจไม่มีเวลาหรืออาจ
ไม่ถนัด การใช้ Mobile Application ของเรามีบริการเพื่อช่วยดูแลให้ผู้สูงอายุ
มีความสุข อีกทั้งมีส่วนช่วยลดความเสี่ยง อาจเกิดในชีวิตประจำวัน บริการเตรียม Content บนหุ่นยนต์ดินสอ ตามที่ผู้สูงอายุท่านชอบ เพลง บทสวดมนต์ ธรรมะ รายการขำขัน สาระน่ารู้ ออกกำลังกาย เกมส์ฝึกสมอง แสดงความห่วงใยด้วยคลิปของลูก หลาน คอยมาทัก คอยมาเตือนฯ เจ้าหน้าที่เราจะประสานนำคลิปฯ คอยเตือนให้ทานยา วัดความดันฯ ชวนดูภาพกิจกรรมของหลาน ฯลฯ มาให้หายคิดถึงผ่านน้องดินสอ ประสานให้ Video Call ผ่านหน้าจอหุ่นยนต์ พูดคุยกันแบบเห็นหน้า ทำให้ท่านสามารถติดต่อ หากันได้สะดวก หุ่นยนต์ยังสามารถรับสาย ให้อัตโนมัติได้อีกด้วย
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อ
ฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอ ชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม
เจ้าหน้าที่เราจะเลือกและตั้งค่าเกมเพื่อฝึกสมอง (Brain Exercise) เพื่อให้ดินสอชวนผู้ใหญ่ได้ทำกิจกรรม
บริการประทับใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน
จะสามารถใช้งานหุ่นยนต์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เราจะส่งทีมติดตั้งที่มีประสบการณ์ ไปดำเนินการติดตั้งให้ท่านถึงบ้าน พร้อมทั้งแอพพลิเคชัน บนโมบายเพื่อ ใช้งานหุ่นยนต์ และแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อให้ท่านพร้อมใช้งานหุ่นยนต์

Copyright © 2020 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.