เสนอข้อมูลให้แก่ลูกค้า ให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทดินสอพอแยกแยะได้ว่าบุคคลที่พบเป็นช่วงอายุใด

เป็นหญิงหรือชาย ความแม่นยำมากกว่า 70% เราจึงกำหนดให้ดินสอนำเสนอ Content ที่แตกต่างกันให้เหมาะได้

สามารถเตรียมข้อมูลคำถาม คำตอบไว้ในระบบเพื่อให้ดินสอสามารถนำมาตอบลูกค้าได้อย่างเหมาะสม (Voice Recognition + Chatbot)*

ดินสอสามารถ Scan ทำแผนผังบริเวณที่ต้องดูแล (พื้นที่ไม่เกินประมาณ 200 ตรม.)

และจะจดจำ “จุดสถานี” ซึ่งจะเป็นจุดหยุดของดินสอ เพื่อพาลูกค้าไปชมสินค้าหรือไปจุดบริการต่างๆได้

ดินสอพอแยกแยะประเภทลูกค้าได้จึงสามารถ

นับจำนวนได้ว่ามีลูกค้าประเภทไหนเข้ามาใช้บริการบ้างเพื่อสรุปทำเป็นรายงาน CRM และวางแผนต่อไป

*เป็น Optional Module ที่ต้องประเมินงานและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในรายละเอียด

Copyright © 2020 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright © 2020 CT ASIA ROBOTICS CO., LTD. All rights reserved.